Hästunderstödd terapi:

Hästunderstödd terapi (HUT) är en
behandlingsform där hästen är en
assistent till behandlaren.

HUT används framför allt i det sociala behandlingsarbetet. Den internationella
benämningen är Equine Assisted Therapy
(EAT).

I det psykoterapeutiska arbetet är
beteckningen EAP, ( Euqine Assisted Psychotherapy) som är en specialiserad form av psykoterapi där hästens roll är att vara ett terapeutiskt verktyg.
http://hdl.handle.net/2077/19015
 
Forskning har visat att HUT och EAP har
effekt på den psykiska hälsan.

Hästunderstött socialt arbete har för avsikt
att hjälp av individen att utveckla förtroende
och sociala förmågor. (Gress, 2003).
Dessutom kan den öka motivationen, koncentrationsförmågan samt förbättra
språket för den som har problem med
inlärning av språk
(Macauley & Gutierrez, 2004).

Hästarna har en förmåga att känna av sinnestämningar och uppfatta såväl preverbal,
ickeverbal som verbal kommunikation (Karol, 2007)

Syftet med HUT och EAP är inte att lära människor rida utan målen är terapeutiska som tex.
bättre självförtroende, bättre självbild och självkänsla – ett komplement till medicinskt, psykiatrisk,
pedagogisk och socialt inriktad rehabilitering och behandling.

Hästen har en förmåga att spegla människans handlingsmönster vilket gör att den som möter
hästen kan bli medveten om delar av sitt beteende som den kanske inte noterat tidigare.

Det som bl.a är verksamt, är:

Närvaron och relationen till någon som inte sviker, någon som ärligt ger tillbaka tillit och är tydlig med vad den vill och inte vill.
Den rörelse som känns då man sitter på hästen och som stimulerar både balans och koordination.
Den medvetenhet om kroppen som utvecklas när man sitter på hästen.
Den struktur och de rutiner en stallmiljö erbjuder.
Hästen är ett levande ”biofeedback system” som direkt visar genom sitt beteende vad som är okej och vad som inte är okej.

De problem/besvär HUT lämpar sig för:

Ångest                                                                           
Depression                                                                    
Övergrepp                                                                     
Beroende                                                                       
Ätstörningar                                                                  
Självskadebeteenden                                                    
Neuropsykiatriska diagnoser                                         
Stress/utmattningstillstånd                                            
                                                                                     

  De effekter HUT ger:

Minskad ångest
Minskad stress
Minskad smärta/muskelspänning
Förbättrad balans
Förbättrad koordination
Förbättrad kroppshållning
Ökad rörlighet
Ökad kroppskännedom
Ökad här och nu upplevelse
Ladda ner uppsats av Marie Liljeqvist