Om mig

Jag är leg psykolog/leg psykoterapeut, handledare och certifierad ridterapeut.
Under hösten 2010 kommer jag att certifiera mig som ridterapeut enligt Intresseföreningen för Ridterapi , IRT, certifieringskrav.

Min psykologexamen tog jag 1985. Sedan dess har jag arbetat med psykoterapi och samtalsbehandling både i grupp och individuellt.
Framför allt har jag arbetat med vuxna med beroende/missbruksproblematik
både i öppenvård och med intagna på behandlingshem.
Sedan 2001 har jag även arbetat med unga flickor intagna på behandlingshem.
Jag ingår även i ett nationellt nätverk för psykologer som arbetar med beroendeproblematik.
Jag handleder både individuellt och personalgrupper.

Verksamheter:
Jag har mottagning på Slakterigatan 10 i Västerås. Där tar jag emot för psykoterapi, krisbearbetning, handledning samt utredning och behandling av beroendeproblematik.

Hästunderstödd terapi bedrivs på
Skästa Gård utanför Västerås:

Jag kommer nu att vidareutveckla min verksamhet i Hästunderstödd terapi genom
att starta en dagverksamhet för unga flickor. Se www.stallafec.se 

Länkar
www.psykologforbundet.se
www.stallafec.se
www.emdr.se
www.hypnosforeningen.se
www.irt-ridterapi.se
www.maskroshuset.se

www.skastagard.se

IRT Ridterapi