Välkommen till Christine Wadefjords hemsida

Utbildad leg psykolog sedan 1985 och leg psykoterapeut sedan 2001.
Har även utbildning i Handledning och Konsultation.

Christine har till stor del arbetat med multiproblematik och människor med
sk tidiga störningar ofta i kombination med ett beroende.

Hon är förankrad i psykodynamisk teori men använder också kognitiva arbetssätt.

De metoder Christine
använder är:


klinisk hypnos,
EMDR,  bildterapi och hästunderstödd terapi.

Sedan 1995 har hon arbetat med att utveckla hästunderstödd terapi.

Telefon:
073 9867898
a
Nya terapihästen Pegaz